هات تپ اجزا و قسمت های مختلف آن

هات تپ

هات تپ دارای مراحل متعددی است که اخرین مرحله ی آن ایجاد یک یا چند اتصال و حفره برروی خطوط لوله حاوی جریان سیال به صورت سیستم تحت فشار است.دستگاه هات تپ در سایز های کوچک و قابل حمل تا سایز های بسیار بزرگ که تنها با ماشین الات بزرگ و جرثقیل ها قابل حمل هستند وجود دارد اجزای دستگاه هات تپ غالبا به صورت برشی شکل هستند و دارای انواع متعددی هستند که می توانند در سایز های مختلف و در کارگاه های تراشکاری هات تپ ساخته شوند. سایز و اندازه ی اجزای برشی این دستگاه به انشعاب قرار گرفته یک خط و مسیر لوله بستگی دارد و با توجه به سایز آن ساخته میشوند. در این حالت برشی که بر روی لوله ایجاد می شود باید با قطر لوله ی فرعی تناسب و هماهنگی داشته باشد.

انشعاب خط لوله
عملیات هات تپ- برش لوله

اجزای دستگاه هات تپ

شفت:

شفت دستگاهی ست با محوری بلند که همه اجزا دستگاه انشعاب گیری گرم را بهم دیگر متصل میکند.شفت دستگاه  از یک سو به اهرمی متصل است که توسط اپراتور دستگاه هات تپ میچرخد و موجب پیشروری شفت و اجزای دیگر میشود ، از طرفی دیگر به هولدر یا نگهدارنده کاتر متصل است.

هولدر کاتر:

بخشی است که از یک سو کاتر و محفظه نگهدارنده آن(هولدر) و از سمت دیگر شفت را به یکدیگر متصل میکند.

آداپتور:

محفظه ای است که کاتر و مته راهنما درون خود جای میدهد و به طور مستقیم به هولدر کاتر متصل است.

گیربکس:

کاتر با ستفاده از نیروی مکانیکی گیربکس حرکت دورانی و چرخشی پیدا کرده ولوله را به اندازه مقطع لوله ی انشعابی برش میدهد.

 

کاتر:

اصلی ترین وظیفه دستگاه هات تپ بر عهده ی کاتر است. کاتر با استفاده از شیارها و الماس های درونش وظیفه برش و یا ایجاد حفره بر روی لوله ها را دارد.

 

مته راهنما:

مته راهنما درون کاتر قرار دارد و زودتر و مقدم بر کاتر به لوله میرسد و انرا دریل میکند و مانع از افتادن قطعه بریده شده به درون لوله میشود.

 

عملکرد دستگاه هات تپ

پس از اینکه دستگاه هات تپ بر روی ولو اتصال و نصب شد آن گاه عملیات هات تپ آغاز می شود. در مجاورت عملیات هات تپ باید اپراتور یا نیرویی حضور داشته باشد تا دستگاه را باردهی کند.

هنگامی که دستگاه بر روی خطوط لوله برش ایجاد میکند باید این برش همسان با قطر لوله انشعابی باشد تا سیال در حین ورود به لوله انشعابی با افت فشار و یا بالعکس، افزایش فشار مواجه نشود بلکه در طول مسیر خود با یک فشار یکنواخت حرکت کند.

اجزای برشی دستگاه با توجه به اندازه ی لوله انشعابی انتخاب میشود به طور مثال سایز لوله انشعابی ۵ اینچ ، کاتر و اداپتور نیز باید به همان اندازه باشد.

گیربکس دستگاه هات تپ را نیز با توجه به ضخامت لوله و جنس آن انتخاب می کنیم زیرا هنگام برخورد الماسه های کاتر به دیواره ی لوله اصطکاک بالایی ایجاد می شود که گیبرکس باید توانایی غلبه بر این میزان اصطکاک را داشته باشد. در واقع کاتر باید نیرو لازم و مناسب برای برش لوله را فراهم کند و این نیرو با توجه به ضخامت لوله و جنس متریال سازنده متغیر است.

همچنین مته راهنما نیز باید جنسی داشته باشد که بدون شکستن لوله بتواند تمام ضخامت لوله را دریل کند و سپس با استفاده از پین های خود قطعه بریده شده از دیواره لوله (کوپن) را نگه دارد.

تمامی این اقدامات قبل ازانتقال دستگاه هات تپ  به محل عملیات مورد بازبینی قرار میگیرد و در صورت عدم تطبیق شرایط برای انجام عملیات ، قطعه مورد نظر را به صورت جداگانه ساخته و بر روی دستگاه تعبیه مینمایند.